Müminlerde güven duygusu

Müminlerde güven

www.imaneden.net

Müminlerde güven duygusu

Müminlerde güven duygusu

Müminlerde güven duygusu

Müminlerde güven duygusu  Allaha GÜVEN’ müminlere güven.

:1-korku, çekinme ve kuşku duymadan inanma ve bağlanma duygusu.

“”Mütevazilik, sadakat, hoşgörü, adalet, cesaret, sabır, onur, çalışkanlık ve sadelik gibi insani nitelikler güvenilirlik verir.
Ayrıca, başkalarına duyulacak güven duygusunun temelinde kendine güven duymak yatar.
Güven, sözünü tutmak, özü sözü bir olmak (bütünlük sergilemek), bir görevi yapacak yetkinlik ve beceriye sahip olmak,
dürüst olmak, sorumluluk sahibi olmaktan geçer.bir şeyden umulan, beklenen niteliğe inanıp ona göre davranma.

teslimler arasında güven duygusu bu yazılanların pratikteki en güzel ifadesidir.
“Güven, insan ilişkilerinin temelidir”
Güvenmek bir nevi teslim olmaktır, mümin olmak bu nedenle çok değerlidir. “Hiçbir şeye güvenmiyorum” diye bir şeyde yoktur.
güven duygusu sarsılınca, ilişkiler bir anda yıkılır, yere düşen bir cam parçası gibi paramparça olur.
Güven, insanları birbirine bağlayan, ilişkileri geliştiren en önemli,VE kuvvetli bagdır.

müinlerrin birbirine olan güveni allaha olan inanctan Teslimyetinden kaynaklanır.

. güven duygusu allahaın teslimlere bir rahmetinin işaretidir. bunu ifade eden bir kaçtane ayete rabbimiz şöle buyuruyor.

Enfal Suresi, 11. ayet: Hani Kendisi’nden bir güvenlik olarak sizi bir uyuklama bürüyordu.
Sizi kendisiyle tertemiz kılmak, sizden şeytanın pisliklerini gidermek, kalplerinizin üstünde (güven ve kararlılık duygusunu) pekiştirmek ve bununla ayaklarınızı (arz üzerinde) sağlamlaştırmak için size gökten su indiriyordu.

evet güven temizlenmenin, arınmanın, sakınmanın, saf ve temiz duyguların baş taçıdır. şeytani duygulardan arındırır inşallah.

Tevbe Suresi, 26. ayet: (Bundan) Sonra Allah, elçisi ile mü’minlerin üzerine ‘güven duygusu ve huzur’ indirdi, sizin görmediğiniz orduları indirdi ve inkar edenleri azaplandırdı.

teslim olanların en zor anında imtihan oldugu bir olayda, bir duygunda allahın inanlara indirdiği bir huzurudur inş. allahın inananlara bir destğidir.inş.

Tevbe Suresi, 40. ayet: Siz Ona (Peygambere) yardım etmezseniz, Allah Ona yardım etmiştir.
Hani kafirler ikiden biri olarak Onu (Mekke’den) çıkarmışlardı; ikisi mağarada olduklarında arkadaşına şöyle diyordu:
“Hüzne kapılma, elbette Allah bizimle beraberdir.
” Böylece Allah Ona ‘huzur ve güvenlik duygusunu’ indirmişti, Onu sizin görmediğiniz ordularla desteklemiş, ..

Fetih Suresi, 4. ayet: Mü’minlerin kalplerine, imanlarına iman katıp-arttırsınlar diye, ‘güven duygusu ve huzur’ indiren O’dur.

Fetih Suresi, 18. ayet: Andolsun, Allah, sana o ağacın altında biat ederlerken mü’minlerden razı olmuştur, kalplerinde olanı bilmiş ve böylece üzerlerine ‘güven duygusu ve huzur’ indirmiştir. …
allaha iman eden her mümin allahın yardımından desteğinden enimdir. gerek bireyler gerek bir topluluk olsun, ve budurum bir dayanışma örneği olunca Allah onlardan razı oldugunu hatırlatır.

allaha güvenen teslimler kendi aralarındeki kardeşlik duygusunun en belirği örneği şüphesiz, kuşkusuz kardeşine olan güvenidir.

kötü söz insanı küfre sürükler, süphe, kuşku, güvensizlik insana inancını kaybettiri.

bu yüzdedir ki Allah inanların güven duygusunu sürekli ziklerderek olayın önemini ve hassasyetini açıklayan ayetleriyle teslimlere hatırlatır.

Fetih Suresi, 4. ayet: Mü’minlerin kalplerine, imanlarına iman katıp-arttırsınlar diye, ‘güven duygusu ve huzur’ indiren O’dur.
rabbimizin müminlerin imanına iman katıp pekiştirmesi o,an müminlerin yaşadığı imtihana Allahın güven duygusuyla verdiği destektir inşallah.

çünki düven olmayınca iman kuşkuya dönüşür. evet müminlerin samimiyetine allahın yardımı bir vaattir.

evet ayette rabbmiz, bu hassasiyetin sergilendiği sürece allahın her zaman yardımının olacağın dan bahseder. ve müminlere güven duygusunu kalplerine yazar.

Tevbe Suresi, 40. ayet: Siz Ona (Peygambere) yardım etmezseniz, Allah Ona yardım etmiştir……— Hani kafirler ikiden biri olarak Onu (Mekke’den) çıkarmışlardı; ikisi mağarada olduklarında arkadaşına şöyle diyordu: “Hüzne kapılma, elbette Allah bizimle beraberdir.” Böylece Allah Ona ‘huzur ve güvenlik duygusunu’ indirmişti, Onu sizin görmediğiniz ordularla desteklemiş. elh.

yukarda ki, ayettede :–allahın müminlere en büyük yardımı imanına inancına teslimyetine olan desteğidir.kimi zaman, allah bu desteği inananların birbirine olan itaatinin, güveninin için de gösterir.

yani allah güven duygusunu, sagında solunda duran kardaşinin samimyetiyle sana bu yardımı gönderir elhm.

muhammed peygamber ,yanındaki Ebubekir e  “Hüzne kapılma, elbette Allah bizimle beraberdir.” Böylece Allah Ona ‘huzur ve güvenlik duygusunu’ indirmişti.
bu Allahın inanalara apaçık bir yardımıdır.elhm

bu yardım onların samımiyetinin hak edişleridir. allahın müminlere olan vadidir sözüdür.inş _biri allahın peygamberi,allahtan vahi alan,( öteki (ebu bekir) kardeşine , yıllardır tanıgı dostuna olan güveni. (inancı)

bir kardeşin bir kardeşe yapacagı en büyük iyilik ona rabbini hatırlatması. hatırlatacak elyemler, ameller sergilemesidir.

teslimlerin birbirlerine güven duygusunu hatırlatmasıgüvensizlik değildir,tam aksine bu bir desteğin en güzel ifadesidir.
kardeş olmanın temel taşlarını cilalamaktır.
-eminlik, güven, sadakat, bu ameller miminlerin allaha olan teslimyetinin kardeşine olan güvenin en güzel ifadesidir.

allaha teslim olmuş her bir münin kendi kardeşine olan sevgisinin en büyük delili ona olan güvenidir.

bir birimize olan düvenimiz onun gayretinden cabasından emin oldugumuzdur.

gayretinden cabasından emin oldugum bir kardeşim, yaşadıgım her imtihanımda o benim en büyük testekcimdir.

rabbimizin muhkenleri üzerine, müminlerin özelliklerinden biride, cidiyet, samimiyet,itaattır.
bu hasletler mümin kişilerde güvenin semboludur.

yaratılış içinde teslimlerin dişinde güvendiğin insanlar olsada, bu durum teslimlerin arasında bambaşkadır.

onların verdiği güven duygusu dünyadaki işlerinin bir parcasıdır.

teslimlerin kendi aralarındaki güven duygusunu kaynagı allaha olan sadakati ,allaha verdiği sözlerin değerindendir.
bu geyerlerdir bizleri ayakta tutan.

Hz. Peygamber, müslim insanı şöyle tarif eder: “Mümin ‘müminin elinden ve dilinden güvende oldukları kimsedir.”
“Ey İMAN edenler, Yapmayacağınız şeyi söylemeniz, Allah katında çok büyük bir günahtır.”(Saf. 2-3)
“Karşılıklı ahitleştiğiniz zaman Allah’ın ahdini yerine getirin. Sapasağlam pekiştirdiğiniz yeminlerinizi bozmayın. Bu ahd ve yeminde Allah’ı kefil yapmışsınızdır? Allah yaptıklarınızı bilir.” (Nahl, 91) Müminlerde güven duygusu

“…Verdiğiniz sözü yerine getirin. Çünkü verilen söz sorumluluğu gerektirir.” (İsra, 34) Müminlerde güven duygusu

“Hayırlınız, kendisinden iyilik umulan ve kötülüğünden emin olunandır.güvenilirdir Kötünüz de, kendisinden iyilik beklenmeyen ve kötülüğünden emin olunmayandır.”güvenilmezdir. hadis,,, HZ Muhammed.

“Mü’minler, düşman bölüklerini gördüler mi; “İşte bu Allah ve peygamberinin bize vâdettiğidir, Allah ve peygamberi doğru söylemiştir” dediler. Bu onların inançlarını ve teslim oluşlarını artırmıştır.” (Ahzâb: 33/22)

“O inananlar ki, başka insanlar tarafından “Bakın size karşı bir ordu toplanmış, onlardan korkun ve korunun” denince bu söz onların imanını artırdı ve “Allah bize yeter, O ne güzel vekildir” diye cevap verdiler.” (Âl-i İmrân: 3/173)

“Öyleyse, hep diri olup, hiç ölmeyecek Rabbine güvenip dayan.” (Furkân: 25/58)

“İnananlar, sadece Allah’a güvenip dayanmalıdırlar.” (İbrahim: 14/11)

“Sonra bir hareket şekline karar verince de, Allah’a güven.” (Âl-i İmrân: 3/159)

“Kim Allah’a güvenip dayanırsa, Allah ona yeter.” (Talâk: 65/3)

“Gerçek mü’minler o kimselerdir ki, her ne zaman Allah’tan söz edilse, kalpleri korkuyla titrer ve kendilerine, her ne zaman O’nun ayetleri ulaştırılsa, imanları artar ve Rablerine daima güvenip, dayanırlar.” (Enfâl: 8/2)
ALLAHA, PEYGAMBER, MÜMİNLERE GÜVEN, İNSANLIGIN İLK GÜNÜNDEN BERİ, İNANCIN, SADAKATIN, SAMİMİYETİN YAŞAMIN KULUGUN YÜREKLERDE İŞIK GİBİ AYDINLANMASIDIR. İNŞALLAH.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.