Müslümanmısınız

müslümanmısınız

Müslümanmısınız1)ALLAH TARAFINDAN GÖNDERİLDİĞİNE İNANILIP KİTAPTAKİ HÜKÜMLERE GÖRE YAŞADIĞINI VE KİTAPLARININ BOZULMADIĞINA İNANAN HRİSTİYANLARIN İNCİL, YAHUDİLERİN TEVRAT, MÜSLÜMANLARIN KURANI VAR
Eğer onlar Tevrat’ı, İncil’i ve kendilerine Rablerinden …indirileni ayakta tutsalardı, elbette üstlerinden ve ayaklarının altından (sayısız nimeti) yiyeceklerdi. İçlerinde aşırı olmayan (mutedil) bir ümmet vardır. Onlardan çoğunun yaptıkları ise ne kötüdür!(MÂİDE suresi 66. ayet)

2)DİĞER PEYGAMBERLERDEN ÜSTÜN GÖRDÜKLERİ HRİSTİYANLARIN İSA PEYGAMBERİ, YAHUDİLERİN MUSA PEYGAMBERİ, MÜSLÜMANLARINDA MUHAMMET PEYGAMBERİ VARDIR
Deyin ki: “Biz Allah’a; bize indirilene, İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve torunlarına indirilene, Musa ve İsa’ya verilen ile peygamberlere Rabbinden verilene iman ettik. Onlardan hiç birini diğerinden ayırdetmeyiz ve biz O’na teslim olmuşlarız.” (BAKARA suresi 136. ayet) Müslümanmısınız

3)HRİSTİYANLAR HRİSTİYANLIĞIN YAHUDİLER YAHUDİLİĞİN MÜSLÜMANLARDA MÜSLÜMANLIĞIN HAK VE ÜSTÜN DİN OLDUĞUNU VE KENDİ DİNİNİ YAŞAYANLARIN CENNETE GİRECEKLERİNİ İDDA EDERLER
Ayrıca Yahudiler, “Hıristiyanlar geçerli, tutarlı bir inanç temelinden yoksunlar” iddiasında bulunurken Hıristiyanlar da (aynı şekilde); “Yahudiler, geçerli, tutarlı bir inanç temelinden yoksunlar” diye iddia ederler; ve her iki taraf da (bu iddialarında) ilahi kelama atıfta bulunurlar! Hatta bilgiden yoksun bulunanlar, onların söylediklerini aynen tekrarlayıp dururlar; ama anlaşamadıkları şeyler konusunda Kıyamet Günü aralarında hüküm verecek olan Allah’tır. (BAKARA suresi 113. ayet) Müslümanmısınız

4)HRİSTİYANLAR VE YAHUDİLERDE DİNDE ÜSTÜN GÖRDÜKLERİ VE SÖZÜNE GÜVENDİKLERİ HAHAMLARIN VE RAHİPLERİN HARAM DEDİKLERİNE HARAM HELAL DEDİKLERİNE HELAL DER ONAYLARLAR MÜSLÜMANLARDA HOCALARIN ALİMLERİN MESHEP İMAMLARININ VE ŞEYHLERİNİN HARAM DEDİKLERİNE HARAM HELAL DEDİKLERİN HELAL DER ONAYLARLAR
Onlar, Allah’ı bırakıp bilginlerini ve rahiplerini rablar (ilahlar) edindiler ve Meryem oğlu Mesih’i de.. Oysa onlar, tek olan bir ilah’a ibadet etmekten başka bir şeyle emrolunmadılar. O’ndan başka ilah yoktur. O, bunların şirk koştukları şeylerden yücedir. (TEVBE suresi 31. ayet)

5)HRİSTİYANLARIN İSA PEYGAMBERDEN YAHUDİLERİN MUSA PEYGAMBERDEN BÜYÜK GÜNAHLARINI AFFETTİRECEK ŞEFAAT BEKLENTİLERİ VARDIR MÜSLÜMANLARINDA MUHAMMET PEYGAMBERDEN HATTA DAHADA İLERİ GİDEREK ŞEHİTLERDEN HAFIZLARDAN VE ŞEYHLERDEN GÜNAHLARINI AFFETTİRECEK ŞEFAAT BEKLENTİLERİ VARDIR
Andolsun, sizi ilk defa yarattığımız gibi (bugün de) ‘teker teker, yapayalnız ve yalın (bir tarzda)’ bize geldiniz ve size lutfettiklerimizi arkanızda bıraktınız. İçinizden, gerçekten ortaklar olduklarını sandığınız şefaatçilerinizi şimdi yanınızda görmüyoruz. Andolsun, aranızdaki (bağlar) parçalanıp koparılmıştır ve haklarında zanlar besledikleriniz sizlerden uzaklaşmıştır(EN’ÂM suresi 94. ayet)

6)HRİSTİYANLARIN VE YAHUDİLERİN DİNLERİNDEKİ BATIL İNANÇLAR OLDUĞU GİBİ MÜSLÜMANLARINDA TÜRBELER, MUSKALAR VE KANDİLLER GİBİ BATIL İNANÇLARI VARDIR
(Ey Muhammed!) Şunların taptıkları şeylerin batıl olduğu konusunda şüpheye düşme. Onlar sadece, daha önce babalarının taptığı gibi tapıyorlar. Şüphesiz biz onlara (azaptan) paylarını eksiksiz olarak tastamam vereceğiz. (HÛD suresi 109. ayet)

7)HÜKÜM VE KURAL YETKİSİ ALLAHIN OLDUĞUNU BİLDİKLERİNE RAĞMEN YAHUDİ,HRİSTİYAN VE MÜSLÜMANLARIN KENDİ MENFAATLERİ VE ÇIKARLARI İÇİN TAĞUTUN HÜKÜMLERİNE UYARLAR VE ONA SIĞINIRLAR..

Sana indirilene ve senden önce indirilene gerçekten inandıklarını öne sürenleri görmedin mi? Bunlar, tağut’un önünde muhakeme olmayı istemektedirler; oysa onlar onu reddetmekle emrolunmuşlardır. Şeytan da onları uzak bir sapıklıkla sapıtmak ister(NİSA suresi 60. ayet)

Ercan P
ekinalp

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.